Vooruitstrevende software ondersteunt kwaliteitsvol bodemonderzoek

Het bodemonderzoeksbureau Envirosoil geniet van een uitstekende reputatie. Om zijn expertise nog beter aan te wenden en vlotter op nieuwe ontwikkelingen in te spelen, stapte het in 2018 over naar Build Software. Managing director Eric Goudeseune licht toe waarom die software het beste bij zijn bedrijf past.

Op zoek naar de juiste oplossing

Envirosoil volgt de nieuwste technieken in bodemsanering op de voet en ziet die vooruitstrevendheid graag terug in zijn IT-ondersteuning. Managing director Eric Goudeseune ging daarom in 2017 op zoek naar een geschikte vervanger voor de verouderde software van het studiebureau.

“Ik wou een pakket dat echt bij ons paste”, vertelt hij. “Al snel bleek dat de grote ERP-pakketten op basis van Microsoft Dynamics (Navision) veel te zwaar waren. Ze bevatten te veel overbodige functies en zouden een langere implementatietijd vragen. De software moest ook voldoende op de bouwsector afgestemd zijn. De oplossingen van leveranciers van boekhoudpakketten spraken ons daarom niet aan.”

Een eenvoudige en natuurlijke workflow

Het contact met de consultant van Build Software leverde wel het gewenste resultaat op. Eric Goudeseune: “De man had duidelijk ervaring met onze sector. Een goed, persoonlijk contact vonden wij best belangrijk.

Bovendien was de oplossing die hij voorstelde eenvoudiger en sloot ze aan bij de vertrouwde Microsoft-omgeving. Daardoor voelen heel veel bewerkingen natuurlijker aan. De basis in Microsoft laat ook toe om nieuwe ontwikkelingen sneller toe te voegen, als dat nodig is. De software blijft zo up-to-date, al lijkt het me een karwei om de updates van Microsoft op te volgen.”

Ondersteuning van e-invoicing

Een andere belangrijke troef is dat Build Software een oplossing voor e-invoicing heeft. Als bodemonderzoeksbureau werkt Envirosoil namelijk ook voor overheidsinstanties. Het kan facturen nu in het juiste digitale bestand uit Build Software exporteren.

Projectbeheer maakt expertise toegankelijk

Verder laat de software de expertise van Envirosoil beter tot zijn recht komen. De module voor projectopvolging maakt het immers mogelijk om projectinformatie centraal te bewaren. Eric Goudeseune: “We registreren essentiële dossiernummers en het type onderzoek makkelijk bij de juiste locatie. Voor elk project geven we de aard en ernst van de vervuiling in. Wanneer een nieuw project opduikt, kunnen we eenvoudig zoeken naar gelijkaardige vervuiling bij andere sites en naar de gehanteerde oplossingen. We voeren de gewenste gegevens in en exporteren ze naar Ms. Excel, wat veel gebruiksvriendelijker is dan de vroegere SQL-opdrachten en -rapporten.”

Flexibele offerteopbouw

De managing director waardeert ook de flexibiliteit van Build Software. “De systematiek achter de offertes sluit duidelijk aan bij de aannemerswereld, maar de snelle calculaties zijn voor ons zeker nuttig”, licht hij toe. “We vinden het vooral handig dat we offertes makkelijk kunnen aanpassen met specifieke artikelen. Elk project en de wetgeving in elk gewest zijn anders, waardoor zo’n aanpassing regelmatig nodig is. Bij een traditioneel ERP-pakket zou dat onmogelijk zijn.”

Uitbreiding in de toekomst

Envirosoil implementeerde eerst de basisflow van offerte tot facturatie. Nu implementeren ze stapsgewijs nieuwe functies, zoals tijdsregistratie, kostenbeheer, de opvolging van meer- en minderwerken en de uitgebreide rapporteringsmogelijkheden. Eric Goudeseune besluit: “We bekijken rustig wat ons interessant lijkt en werken met de ontwikkelaars samen om de software te verfijnen. Dankzij de flexibele Microsoft-omgeving zijn we in ieder geval klaar om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.”

Download de getuigenis van Envirosoil (pdf).

Zoek je geschikte software voor je studiebureau?

Envirosoil NV

  • vooraanstaand milieuhygiënisch bodemonderzoeksbureau
  • 5 kantoren verspreid over België
  • in alle landsdelen erkend als bodemsaneringsdeskundige
  • activiteiten gaan van bodemonderzoek, bodemsaneringen en boringen tot technische verslagen i.k.v. grondverzet, sloopopvolgingsplannen en de toepassing van innovatieve technieken

Troeven Build Software

  • moderne Microsoft-omgeving
  • flexibele offertes
  • handige registratie van en rapportering over projectgegevens
  • e-invoicing
  • goed contact met consultant

This post is also available in: EN FR