De uitdaging voor vele projectontwikkelaars is om de hoeveelheid aan informatie, administratie, afspraken en financieringsnood eenvoudig te beheren!

Van Wellen Real Estate Development met participaties in oa. Steen Vastgoed en Bouwbedrijf PDK, is een vooraanstaande promotor in regio Antwerpen. De projecten volstaan de toets van prijs-kwaliteit, esthetiek, comfort en duurzaamheid.
De groep telt ruimt 15 bedrijven en het aantal projecten neemt gestaag toe. Om de groei en complexiteit te kunnen blijven beheren, nu en in de toekomst, startte de groep enkele maanden geleden een zoektocht naar een nieuwe ERP-oplossing.

De oplossing diende het gehele proces van grondverwerving tot promotie en van bouw tot oplevering te beheren. Dit ondersteund met planning en een volwaardige management rapportering.

Na enkele intensieve gesprekken gaf Van Wellen Group het vertrouwen aan Build Software, voor zowel het bouwproces, de planning als het financieel beheer. Dit samen met de out-of-the-box management rapportering (Build Analytics) op basis van Microsoft Power BI.
Dit stelt zowel Van Wellen RED, Steen Vastgoed als Bouwbedrijf PDK in staat de groei en de complexiteit te beheren, én biedt het management op groepsniveau de nodige houvast in zijn sturing van het bedrijf.

Wij wensen van Wellen Group te bedanken voor zijn vertrouwen en kijken uit naar een duurzaam partnership!

Ontdek de oneindige mogelijkheden van Build Software.