Bouwinformatiemodel (BIM) stimuleert samenwerking op de werf

Werk eenvoudiger samen met andere partijen in een bouwproject, dit met behulp van onze BIM-oplossing. Hiermee stroomlijn je de onderlinge communicatie, reduceer je foutenmarges en dus ook je eventuele kosten.

Wat is BIM?

Bouwbedrijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoering van hun bouwprojecten: de uitvoeringstermijnen worden korter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Bovendien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is doorgaans te wijten aan de fragmentering van het bouwproces, aan de miscommunicatie tussen de verschillende partners en aan de toenemende techniciteit. BIM kan hiervoor een oplossing bieden. Met BIM is het immers mogelijk om het bouwproces beter te organiseren en samen te werken aan de hand van uitwisselbare digitale bouwmodellen.