Meer- en minderwerken

Meer- en minderwerken zijn een vast gegeven in de bouw. Build Software zorgt ervoor dat je ze niet over het hoofd ziet en de rentabiliteit van je projecten niet in gevaar brengen.