Archive d’étiquettes pour : dakgroep naessens

Een constante in onze groei: Builds performante calculatietool

In 15 jaar tijd uitgroeien van een bedrijf naar een groep met verschillende activiteiten en meer dan 100 werknemers, het vormt een uitdaging. Steven Naessens, gedelegeerd bestuurder van de Dakgroep Naessens, licht toe hoe Build Software hielp om de rentabiliteit van de groep te bewaken.