BIM – Building Information Model (Modélisation des données du bâtiment)

Collaborez facilement avec les autres intervenants dans un projet de construction à l’aide de nos solutions BIM. Ces dernières standardisent la communication et réduisent les marges d’erreur, et donc aussi les coûts éventuels.

Wat is BIM?

Bouwbedrijven komen steeds meer onder druk te staan bij de uitvoering van hun bouwprojecten: de uitvoeringstermijnen worden korter, de kwaliteit moet steeds beter zijn en de budgetten zijn vaak beperkt. Bovendien lopen de werken niet altijd volgens plan. Dit is doorgaans te wijten aan de fragmentering van het bouwproces, aan miscommunicatie tussen de verschillende partners en aan de toenemende techniciteit. BIM kan hiervoor een oplossing bieden. Hiermee is het immers mogelijk om het bouwproces beter te organiseren en samen te werken aan de hand van uitwisselbare digitale bouwmodellen.