“BIM vraagt een mentaliteitswijziging, maar nieuwe technologieën zetten nu al in op samenwerking”

BIM houdt de bouwsector in zijn greep: iedereen heeft ervan gehoord en vraagt zich af hoe ze BIM moeten toepassen. Het concept vraagt in de eerste plaats een radicale verandering van ons bouwproces én van de technologieën die dat proces ondersteunen, aldus Bert Van Dessel, zaakvoerder van Build Software.

Wat is BIM?

BIM staat voor ‘Building Information Modelling’ en speelt in op de huidige vraag naar kostenefficiëntie en duurzaamheid. Het brengt alle partijen die bij een bouwproject betrokken zijn samen, nog voor de werken starten. Op die manier kunnen ze plannen vergelijken, eventuele problemen opsporen en gunstigere bouwmethodes bespreken. Het hele proces wordt ondersteund door een digitaal model van het bouwproject en een open standaard die de gegevensuitwisseling bevordert.

“De verwarring rond het concept is voornamelijk te wijten aan de invulling die verschillende projecten in België aan BIM hebben gegeven”, legt Bert Van Dessel uit. “In sommige projecten heeft men zich beperkt tot de uitwisseling van informatie via een centraal platform, terwijl anderen het project effectief helemaal hadden doorgesproken voor ze begonnen.”

De voordelen van BIM zijn nochtans niet te verwaarlozen. Het voorbereidende werk vermijdt fouten tijdens de bouw en vermindert zo kosten en tijdsverlies. “In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is BIM heel normaal. Daar bouwen ze op een veel meer gestandaardiseerde manier”, vertelt de zaakvoerder. “In België vraagt het echt een mentaliteitswijziging. De communicatie verloopt vandaag vaak in een cascade van architect naar hoofdaannemer en vervolgens naar de onderaannemer. En in de omgekeerde zin bij problemen.

Technologie speelt in op nieuwe uitdagingen

Niet alleen ons traditionele bouwproces speelt ons parten, ook de traditionele IT-oplossingen werken samenwerking niet in de hand. Bert Van Dessel verklaart: “Ze werken vaak naast elkaar, waardoor BIM inderdaad meer werk betekent. De nieuwe generatie bouwsoftware brengt daar gelukkig verandering in. Ze wordt flexibeler opgebouwd en stimuleert de samenwerking met andere softwarepakketten.

Binnen IT heeft men het over de best-of-breed-aanpak. De gebruiker stelt dan zelf zijn ideale IT-omgeving samen met de oplossingen die het beste bij zijn bedrijf passen. Elke oplossing ontwikkelt haar eigen sterktes, waardoor de gebruiker uiteindelijk over een performanter systeem beschikt dan bij één oplossing die alles wil doen. Maar hoe draagt zo’n best-of-breed-aanpak concreet bij tot BIM?

De eerste beroepsspecifieke oplossingen voor BIM

“Ten eerste heb je de integratiemogelijkheden met BIM-platformen aan de hand van de open standaard. De artikelen die voortkomen uit het digitale model, kunnen dan rechtstreeks naar je vertrouwde calculatiesoftware doorstromen. Je hoeft enkel je bibliotheken in te schakelen en je begint aan je offerte. Bovendien kan je offertes, contracten, werfverslagen e.d. dan uitwisselen tussen het BIM-platform en je bouwsoftware”, licht de consultant toe.

“Daarnaast laten sommige softwares voor de bouw toe om technische tekeningen van bijvoorbeeld staalbouwers en interieurontwerpers in te lezen. De software vertaalt de tekening naar posten die als basis voor je calculaties dienen. Het is een tussenstap, die de samenwerking niettemin sterk vereenvoudigt.”

Flexibele calculatiesoftware bevordert samenwerking

Ook binnen de bouwsoftware zelf zijn elementen aanwezig die samenwerking in het kader van BIM vergemakkelijken. Bert Van Dessel: “De meest voor de hand liggende oplossingen zijn gebruiksvriendelijk documentenbeheer en de doorstroming van posten naar bestelbonnen. Op die manier stemmen de hoofd- en onderaannemer hun gegevens automatisch op elkaar af, wat technische vraagstukken en het onderhoud van gebouwen op lange termijn vergemakkelijkt.

Andere oplossingen komen dan weer tegemoet aan de eigenheid van het Belgische bouwproces. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om de calculatie uit te splitsen in een voorlopige offerte en een definitieve prijsopgave op basis van de technische tekeningen. Zodra de bouwheer bevestigt en de precieze afmetingen gekend zijn, wordt de voorlopige offerte met de tekening gematcht om de definitieve prijs te berekenen.”

Iedereen “BIM”?

BIM vraagt dus een aanpassing van het huidige bouwproces, maar de bouwstenen voor een vlotte samenwerking met de andere bouwpartners zijn al aanwezig. Een nieuwe, flexibele aanpak bij de ontwikkeling van bouwsoftware zorgt voor beroepsgebonden toepassingen, zoals het inlezen van tekeningen en de uitsplitsing van calculaties. Door de groeiende aandacht voor BIM beloven die toepassingen nog gestroomlijnder te werken. Binnenkort ben je dus misschien wel “BIM” zonder dat je het beseft.

Wil je meer weten over de voordelen van flexibele bouwsoftware?

Stel je vragen aan Bert Van Dessel via bert.vandessel@build-software.eu.

Of contacteer Build Software via:

This post is also available in: EN FR